2010. augusztus 28., szombat

Székelyföld értékei


Karcfalva felső végénél egy, a Madicsa nevü hegyböl kiszökellő gyüleg (conglomerat) szikladomb emelkedik fel, ezt keletről az Olt, délről a Székaszó pataka folyja körül, fennlapját Nagy-Boldogasszonyfalva gyönyörüen fekvő temploma koronázza, mely ódon várfalaival, fénylő magas tornyával e vidék fénypontját alkotja, különben épitészetileg is figyelmet érdemlő műemlék.

– Orbán Balázs: A Székelyföld leírásaTörténete

A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt gótikus templom a XV. században épült. Erre az időszakra utal az 1796-ban talált küszöbkő, amelyen az 1444-es évszám szerepel. A templom oltár felőli keleti része, amely az átépítések során változatlan maradt, XIV. század végi építési stílusokra utal. Az építkezés az 1350-1450. közötti időszakra tehető. Feltételezhető, hogy korábban a templom helyén egy román stílusú templom lehetett. A fehérmészkőből faragott szentségház 1478-ban készült el. A templom építésével párhuzamosan a kaputorony is felépült, amelyet a XV. század végén, vagy a XVI. század elején fejeztek be. A tornyot 1720-ban magasították. 1796-ban a templomot barokk stílusba átépítették, a gótikus szentélyt azonban megtartották. Vámszer Géza szerint akkor építették a toronyra a mai ötödik emeletet, a barokk harangházat. 1850-ben a templomot és a tornyot bádogsisakkal fedték be. Orbán Balázs A Székelyföld leírásában sáncot és egy második védelmi gyűrűt említett, megjegyezte, hogy csak a nyugati részen létezett, mivel a sziklás keleti oldalon nem volt rá szükség. A XX. század elején újabb sekrestyét építettek a régihez. Eltüntették a régiségre utaló műemlékrészeket, befalazták a régi szemöldökgyámos kőajtókeretet és átalakították a régi sekrestye egy részét. 1922-ben kis elővárat építettek a torony mellé. Az 1958-ban végzett restaurálás alkalmával a gótikus kőkeretet újra kibontották.


Várfal

A székely falvak templomainak megerősítését a török-tatár betörések tették szükségessé. Csíkkarcfalva lakosságát ezen események döbbentették rá arra, hogy életüket, és megtermelt javaikat a fatemplom és favár nem védheti meg az ellenség ellen. Az erődtemplomot körülvevő várfalak XV-XVI. századiak. A templomot Csík legmagasabb 4 öles várfala veszi körül, fedett gyilokfolyosóval és lőrésekkel. A kőből épült várfalak ovális alakban kerítik be a templomot. A védőfolyosó megoldása más székely templomvárak gyilokjáróihoz képest teljesen egyedi. A gyilokjáró tetőszerkezete, valamint udvar felőli tornácos mellvédje újabb keletű. A védőfolyosó udvari falára fémre festett stációképeket helyeztek el a XVIII. század végén.

forrás:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%ADkkarcfalvi_r%C3%B3mai_katolikus_v%C3%A1rtemplom

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése